Zespół
Obszary pomocy
Zasady terapii
Zapisy i cennik
 
>Gabinet psychiatryczny

Terapia jest wspólnym tworzeniem przestrzeni, w której klient może w pełni zaistnieć i ujawnić zasoby prowadzące do lepszej jakości życia.
Terapeuta jedynie towarzyszy w drodze do odkrywania siebie.

Indywidualna sesja terapeutyczna u psychologa* i psychoterapeuty** trwa 50 min. W przypadku rodziny, bądź pary - 60 minut. Rozmowa telefoniczna nie jest formą terapii.

By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

Zarówno terapeuta, jak i klient dba o punktualność, wyrażając tym samym szacunek dla siebie nawzajem. Zwyczajowo, najpóźniej dzień wcześniej, odwołuje się spotkanie, które z różnych powodów nie może się odbyć. W takiej sytuacji, pacjent nie jest zobowiązany do zapłaty za to spotkanie.
W przypadku spóźnienia klient płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.

Podczas pierwszego kontaktu terapeuta i klient wspólnie określają cel spotkań, wzajemne oczekiwania, co do rezultatów. Terapeuta proponuje ilość spotkań, ich częstotliwość i formę.
Ustalenia te przyjmują formę ustnego kontraktu. Kontrakt może być zmieniany za obopólną zgodą w trakcie trwania terapii.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii.
Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje- przekazanie informacji odbywa się wiedzą klienta


Psycholog - to osoba, która ukończyła jednolite 5-letnie (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) studia magisterskie na kierunku psychologia. Ma wiedzę z różnorodnych dziedzin psychologii, o koncepcjach i badaniach psychologicznych, o psychologicznych metodach testowych.
Psycholog może udzielać wsparcia, pomocy psychologicznej, doradztwa, sporządzać diagnozy psychologiczne, opiniować. W swojej pracy psycholog kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego.
Psychologowie często pracują w służbie zdrowia, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach oświaty, w pomocy społecznej, w służbach mundurowych, ośrodkach diagnostycznych, w biznesie. Coraz częściej współpracują także z organizacjami pozarządowymi, ukierunkowanymi na wszechstronną pomoc, w tym psychologiczną. Prowadzą też prywatne praktyki psychologiczne, w których prowadzą wsparcie, doradztwo, diagnozę.
W swojej pracy posługuje się przede wszystkim wywiadem, rozmową kierowaną, obserwacją - są to podstawowe metody zarówno diagnozy, jak i leczenia. W diagnozie specjalistycznych problemów i zaburzeń posługuje się testami psychologicznymi.

Powrót na górę strony.


Po przejściu całościowego specjalistycznego szkolenia w psychoterapii psycholog może stać się psychoterapeutą.

Psychoterapeuta - osoba, która ukończyła bądź jest w trakcie kilkuletniego szkolenia w zakresie psychoterapii. Częścią takiego szkolenia jest terapia własna, zajęcia teoretyczne, ćwiczenie konkretnych umiejętności oraz superwizja pracy terapeutycznej. Nie musi być psychologiem ani lekarzem medycyny, najczęściej jednak jest absolwentem studiów o kierunku humanistycznym lub medycznym (pedagog, psycholog, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, itp.). Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim terapią, zgodnie z filozofią szkoły, którą ukończył. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania człowieka, we wszystkich obszarach oraz wiedzę o źródłach trudności i zaburzeń. Istnieją różne szkoły kształcące w psychoterapii, np. psychoterapia psychodynamiczna, poznawcza, systemowa, behawioralna, Gestalt, oparta na procesie, itd. Różnią się one podejściem do człowieka oraz jego funkcjonowania, stosują odmienne metody terapeutyczne. Wspólnym przesłaniem psychoterapii jest poprawa funkcjonowania i psychologicznej jakości życia drugiego człowieka.

Powrót na górę strony.